Sporting Beetle!
Gehoorzaamheid
Obedience

Diploma A (Certificate A)
Diploma B (Certificate B)
Diploma C (Certificate C)
Diploma club GG (206,5 van de 220 punten)
Club GG certificate (206,5 out of 220 points)

GG1-diploma Cynophilia
(met 211 van de 220 punten en perfecte scores voor los en aangelijnd volgen)
official Dutch GG1 obedience title
(with 211 out of 220 points and perfect scores for heeling both on and off leash)

GG2-diploma Cynophilia
official Dutch GG2 obedience title

GG3-diploma Cynophilia
official Dutch GG3 obedience title (FCI international obedience program)
Beetle won een 2e plaats in de open divisie mini-distance tijdens het NK dogfrisbee 2001
Beetle won a 2nd place in the open division mini-distance at the Dutch national championship dog frisbee 2001

Vanwege twee beschadigde hoektanden werkt Beetle met nylon frisbees. Sinds 2003 mag hij binnen de Nederlandse overkoepelende DOG-organisatie niet meer in de reguliere klas uitkomen, maar moet hij in de veteranenklas meedoen. Op het NK dogfrisbee 2003 was hij de allereerste deelnemer die in deze klas uitkwam!
Because of two damaged canine teeth Beetle has to work with nylon frisbees. Since the introduction of the veteran class he is no longer allowed to compete in the regular class within the Dutch DOG-organisation. During the Dutch national championship dog frisbee 2003 Beetle was the very first dog to enter this class!

Click HERE to see more pictures and results of Frisbeetle!
Beetle traint behendigheid bij het Agility Training Centre
Beetle trains agility at the Agility Training Centre

Tijdens zijn allereerste behendigheidswedstrijd op de Aussie Doedag 2003 heeft Beetle de eerste prijs gewonnen in de beginnersklasse!
During his very first agility competition at the Dutch Aussie Fun Day 2003
Beetle won a first prize in beginners class!

Andere aardige behendigheidsresultaten/other nice agility results:
5e plaats (15 inschrijvingen)/5th place (15 entries) Versatility Australian Shepherd Club Germany 2005
3e plaats (14 inschrijvingen)/3rd place (14 entries) Australian Shepherd Club Belgium 2005
1e plaats jumping onderlinge wedstrijd ATC 2007/1st place jumping ATC competition 2007
Beetle maakt kennis met schapen
Beetle meets sheep

KLIK HIER VOOR BEETLES SCHAPENDRIJF AANLEGTEST AVONTUUR
Click here for Beetles herding test adventure!
Yeah, there is my ball!
Beetle traint bij de
KC Culemborg

Beetle in actie tijdens een onderlinge GG-wedstrijd van de KC Culemborg,
met 206 van de 220 punten goed voor een 1e plaats
Beetle in action during an obedience competition of our local dog club, which with 206 out of 220 points resulted in a 1st place
© photos by Harrie Bovens
Doggydance

Beetle doet doggydance en kunstjes voor de lol :-)
Beetle does doggydance and performs tricks just for fun :-)
Beetle in actie op een workshop doggydance van de K9-Freestylers
Beetle performing at the doggydance workshop of the K9-Freestylers
photos © Sandy Wilcke
Frisbee
Photo © Peter Eshuis 2003
Beetle at the Dutch Championships 2003
Behendigheid
Agility
© photo Janine van Ingen
Veelzijdige Beetle!
Versatile Beetle!
Beetle won 13 september 2003 op de eerste clubshow van de Australian Shepherd Club Belgium (90+ Aussies) de eretitel 'ASCB Beste allrounder 2003' voor de meest veelzijdige Aussie (exterieur, gehoorzaamheid en behendigheid)!

At the first clubshow of the Australian Shepherd Club Belgium (90+ Aussies) on September 13th 2003 Beetle won the prestigious 'Champion of Versatility' challenge trophy for being the best allround Aussie (conformation, obedience and agility) of the show!
Een beker van 60 centimeter hoog en 5 kilo zwaar...
A cup that measures 60 centimetres and weighs 5 kilograms...
Beetle did it ...again!

Beetle heeft op de tweede clubshow van de Australian Shepherd Club Belgium op 11 september 2004 zijn titel weten te prolongeren: hij behaalde over drie disciplines weer de beste resultaten. Ditmaal was hij de meest veelzijdige Aussie met een 1 uitmuntend in de kampioensklas (exterieur, 5 inschrijvingen), een 2e plaats in de gehoorzaamheid (5 inschrijvingen) en een 1e plaats in de behendigheid (13 inschrijvingen)!

Klik HIER voor Beetles Belgische gehoorzaamheidsavontuur!
...en klik HIER voor nog een Belgisch gehoorzaamheidsavontuur!

At the second clubshow of the Australian Shepherd Club Belgium on September 11 2004, Beetle won the title of most versatile Aussie again: this time he had the best overall results with a 1st place with excellent in champion class (conformation, 5 entries), a 2nd place in obedience (5 entries) and a 1st place in agility (13 entries)!

Click HERE for Beetles Belgian obedience adventure!
...and click HERE for another Belgian obedience adventure!
Beetle American Style!


Via de Duitse rasvereniging neemt Beetle  deel aan het Amerikaanse gehoorzaamheidsprogramma. Hij heeft de Amerikaanse Companion Dog (CD) gehoorzaamheidstitel

1e leg CD: 189,5 punten en 1e plaats Novice B
2e leg CD: 181 punten
3e leg CD: 191 punten, 1e plaats Novice B en High In Trial

Through the German breed club Beetle competes in the American obedience program. He obtained his American ASCA Companion Dog (CD) obedience title

1st leg CD: 189,5 points, 1st place Novice B
2nd leg CD: 181 points
3 leg CD:  191 points,1st place Novice B and High In Trial
Finishing my CD-title with a 1st place and a HIT!
Mijn CD-titel behaald met een eerste plaats en een High In Trial (HIT)!
Klik HIER om Beetle in actie te zien tijdens een behendigheidswedstrijd!
Click HERE to see Beetle during an agility competition!
Beetle traint nu voor het hoogste niveau in de Amerikaanse gehoorzaamheid, de Utility Dog (UD) titel.

Daar nemen we alle tijd voor, want het plezier in het trainen staat voorop!

...en plezier hebben we!
Beetle now trains for the highest level in American obedience, the Utility Dog (UD) title.

We take our time for that, first and foremost we want to enjoy our training!

...and fun we have!
Knappe Beetle!

Beetle haalde 5 maart 2006  tijdens de gehoorzaamheidswedstrijd van de Duitse Versatility Australian Shepherd Club zijn 1e leg voor de Amerikaanse Companion Dog Excellent (CDX) gehoorzaamheidstitel!

Met een qualifying score van 187,5 punten, een eerste plaats in zijn klas en een High In Trial (beste gehoorzaamheidsresultaat van de dag)!

Clever Beetle!

Beetle won his first leg to the American Companion Dog Excellent (CDX) obedience title at the obedience trial of the German Versatility Australian Shepherd Club on March 5th 2006!

With a qualifying score of 187,5 points, a first place and a High In Trial (HIT, best obedience result of the day)!
Groepswinnaar Meest Veelzijdige Aussie competitie ASCN 2006

En nou moet ik alweer zo'n grote rozet vasthouden! Beetle was een van de groepswinnaars tijdens de Meest Veelzijdige Aussie competitie tijdens het jubilieumweekend van de Australian Shepherd Club Nederland.

Hij deed mee aan:
Exterieur
Gehoorzaamheid
Behendigheid
Dogfrisbee
Dogdance
Aussiespelletjes

Beetle deed deze dag voor het eerst officieel aan dogdance en 'danste' 86 van de 100 punten bij elkaar.
Group winner Most Versatile Aussie competition ASCN 2006

And now I have to hold a big rosette again! Beetle was one of the group winners during the Most Versatile Aussie competition during the jubilee weekend of the Australian Shepherd Club of the Netherlands.

He competed in:
Conformation
Obedience
Agility
Dogfrisbee
Dogdance
Aussiegames

Beetle did an official dog dance routine for the first time this day and 'danced' a very good score as he got 86 out of 100 points.
Aussie Doedag 2006
Beetle deed behendigheid... / Beetle was entered in agility...
...speelde frisbee én won de eerste prijs in het hoogste gehoorzaamheidsprogramma van de dag
...played frisbee ánd won the first prize at the highest obedience level of the day!
Thank you Pivo for these Aussie Doedag pics! Pivo's owner used to work in the veterinary clinic where we go to and desperately fell in love with Beetle. Now she has an Aussie herself. It is contagious!
Dankjewel Pivo voor deze Aussie Doedag foto's! Pivo's eigenaar werkte in de dierenkliniek waar we komen en werd helemaal verliefd op Beetle. Nu heeft ze zelf een Aussie. Het is besmettelijk!
Pivo & Beetle
Versatility Australian Shepherd Club spring event 2007 in Belgium
Beetle deed drie dagen mee in behendigheid en twee dagen in gehoorzaamheid Amerikaanse stijl.
Beetle competed three days in agility and two days in obedience American style.
Het resultaat...
Resulting in...
...Zes qualifying scores in behendigheid en zijn tweede leg voor zijn CDX gehoorzaamheidstitel met 189 punten, een eerste plaats in zijn klas én High In Trial (beste gehoorzaamheidsresultaat van de dag)!

...Six qualifying scores in agility and his second leg for his CDX obedience title with 189 points, a first place in his class and High in Trial (HIT, best obedience result of the day)!

Beetle heeft nu de Amerikaanse behendigheidstitels JS-O (Jumpers Standard-Open)  en RS-N (Regular Standard-Novice) en één leg voor zijn gamblers titel.

Beetle now has the JS-O and RS-N agility titles and one leg for his gamblers title.
Nog wat meer VASC event foto's om te laten zien hoeveel plezier Beetle op het parcours heeft (dankjewel Janine!)
Some more pics of the VASC event to show how much fun Beetle has on the course (thank you Janine!)
...En na afloop lekker onder de Aussiedouche, door Beetle zelf ontworpen door een twee liter pak mineraalwater te apporteren, dat daarna wel wat lek was :-)

...And afterwards you take a well deserved Aussie shower, designed by Beetle himself by retrieving a two litre carton box of mineral water that was a bit leaky after bringing it in :-)
Australian Shepherd Club Deutschland obedience trial in Königswinter, May 2007
...And we have a new title here today...

Keurmeester Bonnie Lee (USA) introduceert de winnaar van de obedience Open A klas (7 deelnemers, 1 qualifier)
Judge Bonnie Lee (USA) announces the winner of the Open A obedience class (7 competitors, only 1 qualifying score)
....Beetle!Met 191,5 punten een eerste plaats in de Open A klas en zijn derde en laatst benodigde leg voor de Amerikaanse gehoorzaamheidstitel CDX:

Companion Dog Excellent!


With 191,5 points a first place in Open A and his third leg for the American CDX obedience title, so Beetle may now call himself

Companion Dog Excellent!


Beetle heeft nu veel lol in de utility klas, het allerhoogste Amerikaanse programma.

Beetle now has fun in utility class, the highest level in American obedience.
Klik HIER om te zien hoe Beetle zijn eerste Amerikaanse ASCA JS-N agility titel wint!

Dank aan www.jamiri.ch voor deze agility foto's!

Click HERE to see how Beetle wins his first American ASCA JS-N
agility title!

Thank you www.jamiri.ch for these agility pics!
Eerste ASCA agility trials in Europa, Trier (Duitsland) 2006
First ASCA agility trials in Europe, Trier (Germany) 2006
Photo www.jamiri.ch
De slagroom op de taart! / The icing on the cake!
31 mei 2008: op de dag dat zoon Lappi de officiële G&G1 gehoorzaamheidstitel haalt, zet Beetle de kroon op zijn gehoorzaamheidswerk door het G&G3 diploma te halen.

May 31st 2008: on the same day that his son Lappi finished his official Dutch G&G1 obedience title, Beetle won the highest Dutch obedience title: G&G3, the international FCI obedience program.
Having fun at the Amsterdam Winnershow 2008 obedience competion
Tijdens de Winner 2008 deden we mee aan de Grote Prijs Hans Baretta gehoorzaamheidswedstrijd, die ditmaal in het teken stond van een leuke mix van acht gehoorzaamheidsoefeningen die tot het laatste moment een verrassing waren.

During the Amsterdam Winner Show Beetle competed in the Great Prize Hans Baretta obedience competion, this time a mix of eight fun obedience exercises (that we did not know until the day itself) like heel free with obstacles, retrieving a metal dumbell over two high jumps, retrieving different objects within a set time, a sendaway over 20 metres to a spot on the floor and retrieving five dog snacks without eating them.

1. Los volgen met hindernissen (zoals 270 graden linksomkeert, spiraal, halthouden met af en zit, 360 graden rechtsomkeert).
Puntengemiddelde (van de 2 keurmeesters) van Beetle: 7,75 van de 10.
2. Roepen met apport (hond zit naast geleider, met geluid wordt dummy geworpen, geleider loopt 30 meter weg bij hond en roept hond voor (langs de dummy), als hond weer naast geleider zit mag hij de dummy gaan apporteren).
Puntengemiddelde Beetle: 7,5 van de 10.
3. Metaalapport over twee achter elkaar staande hoogtesprongen.
Puntengemiddelde Beetle: 7,5 van de 10.
4. Apporteren van 5 verschillende voorwerpen (onder andere knuffelbeest) over een afstand van 10 meter met een minuut de tijd om alle voorwerpen binnen te halen.
Puntengemiddelde Beetle: 10 van de 10.
5. Hond over een afstand van 20 meter naar een vak zenden, het vak is aangegeven als een grote stip met verschillende kleurbanen (roos) op de grond.
Puntengemiddelde Beetle: 9,75 van de 10.
6. Richtingapport (na loting links of rechts) met houten apporteerblokken.
Puntengemiddelde Beetle: 5,75 van de 10 (bijna het verkeerde blok gepakt...)
7. Roepen met spel (geleider loopt 15 meter van hond weg, roept de hond en gaat spelen).
Puntengemiddelde Beetle: 5,75 van de 10 (Beetle bleeft niet zitten...)
8. Apporteren van 5 hondensnacks over een afstand van 10 meter binnen 2 minuten.
Puntengemiddelde Beetle: 9,5 van de 10.

Beetle werd 4e van de 9 deelnemers!
Beetle was 4th out of 9 competitors!
Na het voorroepen moesten we spelen, en omdat we niet wisten dat we een speeltje moesten meenemen,
speelden we maar met een zakdoek, dat werkte ook :-)

After the recall you had to play with your dog. As we did not know we had to bring a toy,
we used a handkerchief to play which worked just as good :-)
Beetle slaagde erin om de 5 hondensnacks (Pedigree rodeo's, een van zijn favoriete snacks nog wel) binnen de tijd en zonder ze op te eten apporteren!

Beetle managed to retrieve the 5 dogsnacks (Pedigree Rodeo, one of his favorites!) in the site time without eating them!

Thank you Paul Snijders for the pics!
Nieuwe ASCA-behendigheidstitel voor Beetle! Tijdens het LASC Spring is in the Air event 2009 deed hij mee aan de jumping, liep drie van de vier rondjes foutloos dus goed voor een Q en haalde zijn JV-E titel (Jumpers Veteran Elite).

New ASCA agility title for Beetle! At the LASC Spring is in the Air event 2009 he was entered for the jumping rounds, Q'd three out of four rounds and finished his JV-E title (Jumpers Veteran Elite).
Photo thank you Janine van Ingen!
Tja, en wat moet je met een ruim 8,5 jaar oude hond die alles al zo'n beetje gedaan en gehaald hebt, maar waarvan je het gevoel hebt dat zijn carrière nu eigenlijk pas begint? Dan ga je verder met...
Well... and what do you do with a 8,5 year old dog that has done and won everything, but of which you have a feeling that he is only just beginning his career? Then you play...
Treibball!
Drijfbal/Herding ballgame
In juli 2009 mocht Beetle tijdens een workshop bij Dog Basic proeven van deze nieuwe hondensport met ballen.
Kijk hier voor meer foto's (dankjewel Hermina!)

In July 2009 Beetle could get a taste of this new dog sport with big plastic balls during a workshop by Dog Basic.
Click here for more pics (thank you Hermina!)

Op de LASC Autumn Agility Party in oktober 2009 heeft Beetle de title GV-N gehaald (Gamblers Veteran-Novice) en een Q op het elite jumping parcours. Hij heeft nu 2 legs (20 punten) van de benodigde 10 legs (100 punten) voor zijn jumpers outstanding performance-titel.

At the LASC Autumn Agility Party in October 2009 Beetle finished the GV-N agility title (Gamblers Veteran-Novice) and got a Q at the elite jumping course. He now has 2 legs (20 points) of the 10 legs (100 points) needed for his jumpers outstanding performance-title.
Beetle en zijn collegacursisten in actie tijdens Treibballes 6
Movie by Janine (thanks!)
Movie by Birgit (thanks!)
Rally dog!
Rally-obedience

Beetle heeft in maart 2010 met een 1e prijs en 99 van de 100 punten zijn derde en laatst benodigde leg gehaald voor de titel Rally Novice en is daarmee de eerste Aussie in Nederland met een rally-o titel. In mei 2011 haalde hij zijn Rally Advanced titel met een perfecte score van 100 punten!

In March 2010, Beetle won with a 1st place and 99 points out of a score of 100 his third and final leg for Rally Novice, being the first Aussie in The Netherlands with a rally-o title. In May 2011 he finished his Rally Advanced title with a perfect score of 100 points!

Voorroepen met daarna de finish die op het bordje staat aangegeven...
Recall followed by the finish as mentioned on the sign...
Rondje van 360 graden naar rechts om je as...
360 degree right cirle during heelwork...
Af vanuit volgen...
Down from heeling...
Thank you Hermina for the pics!
Let's have a BALL!
Beetle speelt nu ongeveer een half jaar Treibball en hij vindt het... geweldig! Je kunt hem metersver uitsturen, hij neemt netjes achter de bal plaats en duwt hem vervolgens terug, waar je ook staat - en begint zelfs het sturen met zijn neus door de bal om en om aan te tikken onder de knie te krijgen!
Dankjewel Wilma van trainingsmaatje Zippy voor de leuke foto's! Gemaakt tijdens het wekelijkse trainingsuurtje bij Dog Basic.

Beetle has been playing Treibball now for the last six months and... he just loves it! You can send him out over a long distance, he takes position behind the ball very nicely and then pushes it back, whereever you are in the field - and he is even getting good at steering by kicking the ball both left and right with his nose!
Thank you Wilma of training pal Zippy for the nice pics! There were taking during our weekly training session at Dog Basic.

Beetle, out!
and... push!
Push, push, push!
Je moet er wel een stevige stormramneus voor hebben... / You do need a firm nose for this job...
Go go go!
Beetle deed tijdens het Animal Event 2010 mee als demohond treibball en cirkeltraining.
During Animal Event 2010, Beetle performed as demo-dog for treibball and circle training.
Dankjewel/thank you Ingrid den Boer for these pics!
Goed gedaan, knappe hond! / Well done, attaboy!
Beetle werkt op de cirkel samen met zijn maatje Zippy
Beetle works on the circle together with his girlfriend Zippy
Springen op de cirkel / Jumping while running circles
Dankjewel/thank you Imadia for these pics!
Beetle deed mee aan de eerste Nederlandse wedstrijd treibball in juni 2010 en behaalde een 2e plaats op het verplichte onderdeel met drie ballen en een derde plaats bij de tijdgamble.
Klik hier om hem tijdens het verplichte onderdeel te zien.

Beetle competed during the first Dutch treibball trial in June 2010 and won a 2nd place during the obligatory part with three balls and and 3rd place during the time gamble.
Click here to see him work during the obligatory part.
En dit is tijdens de tijdgamble, waarbij je moest voorspellen hoe snel je hond de drie ballen zou binnenhalen. Ik dacht 27 seconden...
And this is during the time gamble, where you had to predict how much time you thought your dog would need to bring in three balls. I thought 27 seconds would be enough to do the job...
Beetle, out!
Positie nemen achter de achterste bal en duwen maar...
Taking position behind the back ball for a push...
De eerste bal naar het doel brengen...
Bringing the first ball towards the goal...
En de tweede bal... dankjewel Beetle!
And the second ball... thank you, Beetle!
En toen bedacht Beetle dat het wel zo netjes zou zijn om ook de ringen binnen te brengen waarop de ballen (om te voorkomen dat ze zouden wegwaaien) lagen, en dat kostte ons veel tijd...
Then Beetle thought it would be nice to bring in the rings under the balls (that were there to prevent the wind from blowing them away) as well... and that costed us precious time!
De manier waarop Beetle de ringen achter zijn voorpoten doorgeslagen binnenbracht was best wel origineel... (en de derde bal kwam vanzelf aanwaaien)
The way Beetle brought the rings towards the goal (stuck behind his front legs) was quite original... And the third ball came all by itself!
De derde bal werd door de wind onder de linten door uit de ring geblazen, dus ging Beetle hem maar halen...
The third ball was blown out of the ring by the wind, so Beetle decided to go and get it...
Alles binnen! / There you go!
Het duurde door de ringen alleen wel iets meer tijd dan 27 seconden...
Because of the rings, it costed us a little more time than 27 seconds...
Thuis kon Beetle tijdens de WK-voetbalwedstrijd met Argentinië nauwelijks zijn open nog openhouden (hij vindt zelf dat hij beter kan voetballen!)
Back home, Beetle had a hard time to keep his eyes open during the World Championship soccer with Argentina (he says he plays better ball!)
Photo Ron Baltus
Op de Winnershow 2010 in Amsterdam mocht ons treibballteam demo's verzorgen.
Beetle kan inmiddels werken op het hoogste niveau: met acht ballen.
At the Amsterdam Winnershow 2010 our team gave treibball demo's.
Beetle now can work on the highest level: with eight balls
Helemaal te gek om op het rood-groene tapijt in de grote erering in actie te komen!
Was a fun it was to work on the green and red carpet in the ring of honour!
Dankjewel/thank you Nel van Wijngaarden for these pics!
And thank you Alice van Kempen for these pics!