Op 15 augustus 2004 mochten Scooter en Beetle een aanlegtest voor schapen doen van de Dutch Working Australian Shepherds (DWAS) op de JJ Ranch van Bjintze Jager en Anneke de Jong. Zowel Scooter als Beetle waren erg afgeleid en vooral gefocused op ons, maar kregen op alle onderdelen van een barmhartige Bjintze toch nog een zes.

On August 15th 2004, Scooter and Beetle did a sheep herding test of the Dutch Working Australian Shepherds (DWAS) at the JJ Ranch of Bjintze Jager and Anneke de Jong. Both Scooter and Beetle were very distracted and mainly focused on us instead of the sheep, but Bjintze showed mercy and gave them an overall score of six (out of ten).
Sheep!

Scooter en Beetle hebben op 18 april 2004 onder leiding van Willeke Machgeels een aanlegtest voor schapendrijven gedaan. Ben en Erica Honingh leverden de schapen en Frank van Oort de foto's. (Dankjewel!)

Scooter and Beetle did a sheep herding test on April 18th 2004 under supervision of Willeke Machgeels. Ben and Erica Honingh supplied the sheep,
Frank van Oort
the photos. (Thanks!)
Aanlegtest Scooter

Werkstijl: drijven
Benaderen: wijd en kortbij
Eye: gemiddeld
Weven: toont iets weven
Blaffen: werkt geluidloos
Temperament: zelfverzekerd, kan afgeleid worden
Interesse: veel
Overredingskracht: krachtig, doch voldoende
Gehoorzaamheid: reageert goed
Groeperen: houdt kudde bij elkaar en anders: bijt, soms uit frustratie
Balans: houdt balans

Algemene indruk: Als Judith 12-uur kan lopen, kan Scooter blindelings leren werken. Zorg voor goede begeleiding. Rustige commando's geven.
Sheep!

Scooter en Beetle hebben op 18 april 2004 onder leiding van Willeke Machgeels een aanlegtest voor schapendrijven gedaan. Ben en Erica Honingh leverden de schapen en Frank van Oort de foto's. (Dankjewel!)

Scooter and Beetle did a sheep herding test on April 18th 2004 under supervision of Willeke Machgeels. Ben and Erica Honingh supplied the sheep,
Frank van Oort
the photos. (Thanks!)
Aanlegtest Beetle:

Werkstijl: drijven iets hoeden
Benaderen: gemiddeld
Eye: gemiddeld
Weven: toont geen weven
Blaffen: blaft soms/voortdurend (onzekerheid)
Temperament: snel afgeleid
Interesse: veel
Overredingskracht: krachtig, doch voldoende
Gehoorzaamheid: reageert soms
Groeperen: houdt kudde bij elkaar en anders: bijt
Balans: houdt soms balans

Algemene indruk: Judith snapt 12-uur niet, rustige commando's geven. Ondanks showlijn, véél werklust. Onder goede begeleiding kunnen jullie een goed team worden.
Herding test Beetle

Working style: driving, a bit herding
Approach: moderate
Eye: moderate
Weave: shows no weaving
Barking: barks sometimes/all the time (insecure)
Temperament: easily distracted
Interest: much
Persuasion: powerful but sufficient
Obedience: reacts sometimes
Group: keeps the herd together and otherwise: bites
Balance: keeps sometimes balance

Overal impression: Judith does not understand 12 o'clock, give calm commands. Has a lot of willingness to work in spite of showline. Under good guidance you can become a good team.
Herdingtest Scooter

Working style: driving
Approach: both wide and near
Eye: moderate
Weave: shows some weaving
Barking: works silent
Temperament: self-assured, can be distracted
Interest: much
Persuasion: powerful, but sufficient
Obedience: reacts good
Group: keeps herd together and otherwise: bites, sometimes out of frustration
Balance: keeps balance

Overall impression: if Judith can walk 12 o'clock, Scooter can learn to work blindfold. See to good guidance. Give calm commands.
En nu... gaan we even lekker lachen

And now... time for a good laugh
Beetle! Help! These creatures are killer sheep!
Sorry, no time, I'm herding!
Gooooood girls...
(Who's herding who here?)
Hey! Who said I could not walk 12 o'clock?
All thanks to me Judith, all thanks to me
...naar Sporting Beetle
...to Sporting Beetle
...naar Scooters sport en spelpagina
...to Scooters sports and games
Op 15 augustus 2004 mochten Scooter en Beetle een aanlegtest voor schapen doen van de Dutch Working Australian Shepherds (DWAS) op de JJ Ranch van Bjintze Jager en Anneke de Jong. Zowel Scooter als Beetle waren erg afgeleid en vooral gefocused op ons, maar kregen op alle onderdelen van een barmhartige Bjintze toch nog een zes.

On August 15th 2004, Scooter and Beetle did a sheep herding test of the Dutch Working Australian Shepherds (DWAS) at the JJ Ranch of Bjintze Jager and Anneke de Jong. Both Scooter and Beetle were very distracted and mainly focused on us instead of the sheep, but Bjintze showed mercy and gave them an overall score of six (out of ten).
Judith and Anneke telling Beetle what to do
Judith herding Beetle herding sheep
Bjintze comes in to give a helping hand
Bjintze: 'No Beetle, you can't go to mama!'
Beetle: 'Uh-oh'
Judith: 'Go away Beetle! Herd!'
Beetle getting the picture
Na de schapen was er voor Scooter nog een stukje funday bij de eenden. Hij had veel fun, maar heeft geen eend gezien...
After the sheep,
Scooter met
the JJ ducks during the funday.
He had fun indeed, but hasn't seen a duck at all...

Judith: 'Hey Scooter, come on, I paid for the ducks!'
Scooter: 'Hi Aussiegirl!'
Aussiegirl: 'Herd Scooter, herd!!'