Je mag dit artikel gebruiken en verspreiden, mits met vermelding van auteur en bron,
zodat iedereen er plezier van kan hebben!
© dit artikel is gepubliceerd in Dier & Vriend, lente 2005