Beetles Serious (?) Showpage

...More than just a pretty face
VDH-Europajugendsieger 2002 titel op de internationale Europasieger show
in Dortmund, Duitsland
VDH-Europajugendsieger 2002 title at the international Europasieger show in Dortmund, Germany
Hoogtepunten uit Beetles showcarrière:
Highlights from Beetles showcareer so far:

Klik HIER om alle showresultaten van Beetle te zien
Click HERE to see all Beetles show results

2 uitmuntend in een sterke jeugdklas met tien knappe Aussiejongens op de internationale
Winner Show in Amsterdam 2001
2nd place with excellent in a strong junior class of 10 promising Aussieboys at the international Winner Show in Amsterdam 2001


Keurraport van Aussiekeurmeester Sheila Polk (USA) over Beetle (16 maanden oud) op de show van
de Zwitserse Collie Club 2002:
This is what breed judge Sheila Polk (USA) said about 16 month old Beetle in her judge report at the Swiss Collie Club Show 2002:

'Beautiful colour, excellent type head, good proportions, well arched neck, excellent character. Very showy, looks alert and eager, too lifty in front from side, maybe too excited, but that is what's making him.'
Beetle loves to show himself!
He is an Aussie with lots of
'hey ma look at me'-attitude.
1 uitmuntend in de jongehondenclas op de eerste kampioenschapsclubmatch van de Australian Shepherd Club Nederland
1st with excellent in the intermediate class at the first championship show of the Australian Shepherd Club in the Netherlands
Keurmeestersverslag:

1, 5 jaar blue merle, zeer fraai rasbeeld, mooi hoofd, goed in onderdelen. Goed oor en oog, correct sluitend gebit met twee afgebroken hoektanden (attest aanwezig). Prima toplijn, goede voorborst en lichaam, fraaie beharing, prima verzorgd. Goed bone, prima hoekingen. Goede staart en staartdracht. Vlot gangwerk, voor licht indraaiend.

Keurmeester: Helga van Voorthuyzen-Dijkhuis (NL)

Judge report:

1,5 year blue merle, very pretty breed picture, beautiful head, good in all parts. Good ear and eye, correct closing bite with two broken canine teeth (veterinary statement present). Excellent topline, good forechest and body, beautiful coat, excellent well-cared-for. Good bone, excellent angulations. Good tail and tail carriage. Fluent gait, in front lightly toeing in.

Judge: Helga van Voorthuyzen-Dijkhuis (NL)
1st Dutch Aussie Specialty
Nog meer mooie resultaten in 2002:
Other nice results in 2002:

Bundessieger Bundessieger Show in Dortmund, Duitsland/Germany 2002:
1 uitmuntend in de open klas, Anwartschaft, reserve beste reu
1st place with excellent in open class, Anwartschaft, reserve best male

Judge report (mr. H. Wiblishauser, Germany):
medium sized well built male, very good head, correct backline, straight front and standing correct, well angulated hindquarters, free in behaviour, movement okay.

Internationale show/international dogshow in Bleiswijk, Nederland/The Netherlands 2002:
1 uitmuntend in de jongehondenklas, reserve beste reu, reserve CAC
1st place with excellent in intermediate class, reserve best male, reserve CAC

Euro Dog Show in Parijs/Paris, Frankrijk/France 2002:
Uitmuntend, geselecteerd bij de beste zeven reuen van de open klas (27 inschrijvingen)
Qualification excellent, selected with the best seven dogs in open class male (27 entries)

Judge report (mr. M. Vuorinen, Finland):
general appearance excellent, head excellent, mouth excellent, weight/size excellent, body excellent, forequarters excellent, hindquarters excellent, coat/colour excellent, movement very free and attractive, tail ok/long.

Brussels Dog Show in Brussel/Brussels, België/Belgium 2002:
1 uitmuntend in de open klas, reserve beste reu, Brussels Winner
1st place with excellent in open class, reserve best male, Brussels Winner


Mooie showresultaten over 2003:
Nice showresults over 2003:

Internationale hondenshow/International dog show Eindhoven/The Netherlands 2003:
2 uitmuntend in de open klas, reserve beste reu, reserve CAC
2nd place with excellent in open class, reserve best male, reserve CAC

Internationale hondenshow/International dog show Leiden/The Netherlands 2003:
1 uitmuntend in de open klas, beste reu, CAC, beste van het ras
1st place with excellent in open class, best male, CAC, best of breed
ASCD conformation show Germany, May 2003:

2nd place novice under Debra St. Jacques (USA)

4th place novice under Richard Pittman (USA)

Vanaf zijn geboorte valt Beetle al graag op... (alleen showde hij toen nog ondersteboven)

Beetle likes to be noticed since the day he was born... ( though he used to show himself upside down then)
A bouncin' creature spotted by Britt Siegstad at the World Dog Show in Germany
Eh... over opvallen gesproken... Dit is Beetles favoriete kunstje: een 'jumpy' om vervolgens keurig in showstand te landen.
Uhm... talking about being noticed... This is Beetles favorite trick: a 'jumpy', after which he lands in a perfect show pose.
Beste van het ras en winnaar van de rasgroep herdershonden en 7e best in show Pinkstershow Arnhem 2003

CAC, best of breed and herding group winner and best in show 7 at the international dog show in Arnhem, the Netherlands 2003
World Dog Show in Dortmund, Duitsland/Germany 2003:
uitmuntend, geselecteerd bij de beste zes in de openklas (19 inschrijvingen)
excellent, selected with the best six dogs in open class (19 entries)

Judge report (Mr. C. Habig, Germany):
Superfit. Wonderful movement, built absolutely functional in front and behind. Best muscles. Head fits type, very nice expression. Strong bite, typical coat. Super temperament. Much charisma in his presence.
Beetle in the spotlight during the BIS judging
Eerste clubshow van de Australian Shepherd Club Belgium, september 2003:
2e uitmuntend in een sterke openklas met 17 reuen

First clubshow of the Australian Shepherd Club Belgium, September 2003:
2nd place with excellent in a strong open class with 17 males
Internationale hondenshow/International dog show Rotterdam/The Netherlands 2003:
2 uitmuntend in de open klas, reserve beste reu, reserve CAC
2nd place with excellent in open class, reserve best male, reserve CAC
Internationale hondenshow/International dog show Maastricht/The Netherlands 2003:
1 uitmuntend in de open klas, beste reu, CAC, beste van het ras
1st place with excellent in open class, best male, CAC, best of breed
Maastricht 2003, left to right: Beetle, best male, Moving Spirit Magical Blu'sher, reserve best male, Some Kind of Magic's By Design, best junior male. Thank you Karin Hermans for the picture!
Yippeeeee!
A jump(y) for joy!
Op de nationale hondenshow in Zwolle 2003 werd Beetle, geshowd door zijn fokster Janine, definitief Nederlands kampioen!
At the national dogshow in Zwolle 2003 (the Netherlands) Beetle, handled by his breeder Janine, finished as a Dutch show champion!
...Crufts 2004!
...Crufts 2004!
Op de Brussels Dog Show 2003 werd Beetle beste van het ras en kwalificeerde hij zich voor...
At the Brussels Dog Show 2003 Beetle went best of breed and qualified for...
Beetle en Judith bereiden zich in hun hotelkamer geestelijk voor op de ASCA show
in Königswinter, Duitsland, mei 2004
Beetle and Judith getting mentally prepared in their hotel room for the ASCA show
in Königswinter, Germany, May 2004
Sweet dreams about the show...
Zaterdag/Saturday:

qualifying score obedience
(1st leg to CD title)
1st place novice B obedience class

4th place conformation open blue merle

judges Kristin Rush (USA)...
...en we kwamen terug uit 'Köwi' met een bek vol lintjes!
...and we returned from 'Köwi' with a mouth full of ribbons!
Zondag/Sunday:

qualifying score obedience
(2nd leg to CD title)

1st place conformation open blue merle
Reserve Winners Dog

...and Sandy Rees (USA)
...dreams coming true...
Mooie showresultaten over 2004:
Nice showresults over 2004:
Beetle werd beste van het ras op de Joe Kat herdershondenshow 2004
Beetle went best of breed at the Dutch Joe Kat herdingdog championshipshow 2004
(Thank you Noelle for the pictures!)
Judge report (Mr. M. van de Weijer, the Netherlands):
Fine dog. Good type. Very well built. Beautiful top- and underline. Excellent height-length proportions. Harmonious angulated front- and backquarters. Best feet and legs. Very good head and expression. Smooth, clear movements. Beautiful coat, colour and condition.
Keurrapport (keurmeester
M. van de Weijer, Nederland):
Fraaie hond. Goed type. Zeer goede bouw. Prachtige boven- en onderlijn. Uitmuntende verhoudingen hoogte/lengte. Harmonisch gehoekte voor- en achterhand. Beste benen en voeten. Zeer goed hoofd en expressie. Vlotte, zuivere gangen. Prachtige beharing, kleur en conditie.

Een showhond moet tegen een stootje kunnen...
It is not always easy to be a show dog...
Amsterdam Winner Show, 2004
Left: Beetle, Winner 2004 and best of breed
Right: The Only Blue Girl de Mauristasia, Winster 2004, best opposite sex
photo by Lisette Michielsen
Wow, wat een Winner show! Op zaterdag was Beetle uitgenodigd voor de Grote Prijs Hans Baretta GG2-wedstrijd, op zondag stond hij in de exterieurring met als resultaat beste reu, kwalificatie voor Crufts 2005, beste van het ras én een tweede plaats in de herdershondengroep!

Wow, what a Winner show! On Saturday, Beetle was invited to take part in the Grand Prix Hans Baretta obedience competition, on sunday he was in the breed ring ending up as best dog, qualifying for Crufts 2005, best of breed and we won a group second in the herding group!
© Photo Roberto
© Photo Roberto
Beetle at Crufts 2005
Na Scooter in 2003 en Beetle in 2004 waren we er voor de derde keer: Crufts!
After Scooter in 2003 and Beetle in 2004 we where there for the third time: Crufts!
Beetle doet het weer!
Op de Bundessieger show 2005 in het Duitse Dortmund kwalificeerde Beetle zich voor de derde achtereenvolgende keer voor Crufts! Verder haalde hij in Dortmund de titel Deutscher Bundessieger 2005 en het laatste benodigde Anwartschaft voor de titel Duits VDH-kampioen, werd hij onder de Amerikaanse raskeurmeester Paula McDermid met een prachtig keurrapport beste van het ras (48 Aussies ingeschreven) en eindigde hij bij de laatste tien in de herdershondengroep.


Beetle does it again!
At the Bundessieger 2005 show in Dortmund, Germany, Beetle qualified for Crufts for the third time in a row. Besides, he won the German Bundessieger 2005 title, got his last certificate for the German VDH-champion title, went best of breed (48 Aussies entered) under American breed judge Paula McDermid with a wonderful judge report and was selected with the best ten in herding group.
Keurmeestersverslag/judge report:
Converges correctly coming + going, lovely sidegait. Good topline. Very animated. This is an athletic dog of correct size + proportions. Outstanding breed type. Outstanding angulation front + rear. Beautiful head, correct eyes + ears. Lovely neck. Very nice moderate bone. Everything I want to see in an Aussie.
Mooie showresultaten over 2005:
Nice showresults over 2005:
Behaalde showtitels/show titles won so far:

Dutch Champion, German VDH-champion, VDH-Europajugendsieger 2002, Brussels Winner 2002, Belgian Winner 2003, Amsterdam Winner 2004, Deutscher Bundessieger 2005, Belgian Winner 2007, Dutch Veteran Show Champion, Amsterdam Veteranwinner 2010
Thank you Nicole Schröder for the lovely pictures!
photo courtesy Paula McDermid

Beetle met raskeurmeester Paula McDermid
Beetle with breed judge Paula McDermid

Mooie showresultaten over 2006:
Nice showresults over 2006:
Voor de derde achtereenvolgende keer gekwalificeerd voor en aanwezig op het beroemde groene tapijt van Crufts.

For the third time in a row qualified for and present on the famous green carpet of Crufts.

Beetle op de jubileum-kampioenschapsclubmatch van de ASCN in 2006
Beetle at the jubilee championship show of the ASCN in 2006
Onder raskeurmeester Sheila Polk (USA)...
Under breed judge Sheila Polk (USA)...
...Een twee uitmuntend in de kampioensklas (6 inschrijvingen)
...A second with excellent in champion class (6 entries)
Dankjewel Kris Maes voor de foto's!
Thank you Kris Maes for the pictures!
picture by Tanty :-)
Photo thank you Rébecca Pécourt
Beetle op de clubshow van de Australian Shepherd Club Belgium 2006:
2 uitmuntend in de kampioensklas
(5 inschrijvingen)
Beetle at the clubshow of the Australian Shepherd Club Belgium 2006: 2nd with excellent in champion class (5 entries)
Brussels Dog Show 2007: Beetle wordt beste reu en wint een dubbel Belgisch CAC en kwalificeert zich voor de vierde keer voor Crufts!

Brussels Dog Show 2007: Beetle is best male and wins a double CAC for the Belgian show champion title and qualifies for the fourth time for Crufts!
Championship show of the Dutch Australian Shepherd Club 2007: Beetle wins the champion male class (4 entries)
Photo ASCN/Pim Delfos
Kampioenschapsclubmatch Australian Shepherd Club Nederland 2007: Beetle wint de kampioensklas reuen (4 inschrijvingen)
Foto ASCN/Pim Delfos
International dog show Rotterdam 2007: Beetle wins BOB and is placed 5th in a large herding group.
Internationale hondenshow Rotterdam: Beetle wordt beste van het ras en 5e in de herdershondengroep.
Photo thank you Hannie Warendorf!
Mooie showresultaten over 2007:
Nice showresults over 2007:
Mooie showresultaten over 2008:
Nice showresults over 2008:
Voor de vierde keer gekwalificeerd voor Crufts!
Qualified for Crufts for the fourth time!
Dus we zijn weer terug op het beroemde groene tapijt...
So we are back on the famous green carpet...
...winning VHC (Very Highly Commended = 5th place in a veteran dog class of 10!
...en worden VHC (Very Highly Commended = 5e plaats) in een veteranenklas met 10 reuen!
In 2009 is Beetle gestart in Nederland met zijn showcarrière als veteraan. Na de show in Eindhoven haalde hij op de show in Hazerswoude-Dorp zijn tweede punt voor de titel Nederlands Veteranenkampioen én het reserve CAC. Hij werd bovendien beste veteraan van het ras en 3e in de veteranengroep.

Uit zijn keurrapport: Goed moderate type, harmonieus totaal, uitmuntende hoekingen, mooi compact lichaam, loopt fantastisch met veel stuwing.

In 2009, Beetle started his Dutch show career as a veteran. After the show in Eindhoven at the international dog show in Hazerswoude-Dorp he gained his 2nd point towards the Dutch Veteran Champion title and won the reserve CAC. Besides, he was BOB veteran and 3rd in veteran group.

From his judgereport: Good moderate type, harmonious overall, excellent angulations, beautiful compact body, moves fantastich with a lot of drive.
Mooie showresultaten over 2009:
Nice showresults over 2009:
Photo Johan Cambier (Thanks!)
...That tail just never stops wagging when it showtime!
Photos Johan Cambier (thanks again, Johan!)
Op de internationale tentoonstelling in Goes werd Beetle beste veteraan van het ras, en finishte hij als Nederlands Veteranenkampioen. Samen met zusje Sha-De!
Bije honden, blije bazen!

Uit zijn keurrapport:
Zeer typische reu, zeer vrolijk krakter, loopt uitgrijpend.

At the international dog show in Goes, Beetle went BOB Veteran, and finished his Dutch Veteran Show Champion title. Together with his litter sister Sha-De!
Happy dogs, happy owners!

From his judge report:
Very typical male, very happy temperament, outreaching gait.
Beetle in de bocht op de ASCA-show in het Duitse Königswinter!
Beetle on the move at the ASCA-show in Königswinter, Germany!
Wat heerlijk om je veteraantje, nadat ie net in de utility obedienceklas heeft gewerkt, zo in de ring te zien!
Pure pleasure to see your happy veteran, just after competing in utility obedience, in the ring like this!
Thank you Joanne Boerland &Lindsay Hermans for the pics!
Photo thank you Birgit! Click here for more pics of this show

Beetle op de kampioenschapsclubmatch van de ASCN 2009 met een 1 uitmuntend in de veteranenklas en een keurrapport om trots op te zijn: 'Very striking 8 year old blue merle dog, in excellent condition for age. (...) Moved like a youngster.'

Beetle at the championship show of the Dutch Aussie Club 2009 with a 1st place with excellent in veteran class and a judge report to be proud of:  'Very striking 8 year old blue merle dog, in excellent condition for age. (...) Moved like a youngster.'
Mooie showresultaten over 2010:
Nice showresults over 2010:
Twee shows voor Beetle in 2010: de clubmatch van de Australian Shepherd Club Belgium en de Winnershow in Amsterdam. Op beide shows werd hij, op bijna tienjarige leeftijd, beste veteraan van het ras! Op de Winner was Beetle de allereerste Aussie die de titel Veteranenwinner in de wacht sleepte. Het keurrapport van keurmeester Meg Purnell-Carpenter (GB): 10 years old. Good head and expression. Well balanced throughout. Extremely sound. Well proportioned.

Just two shows for Beetle in 2010: the clubshow of the Australian Shepherd Club Belgium and the Winnershow in Amsterdam. At both shows Beetle, at the age of nearly 10 years, went BOB Veteran! At the Winnershow Beetle was the first Aussie to win the Veteranwinner title. The judge report by mrs. Meg Purnell-Carpenter (UK):
10 years old. Good head and expression. Well balanced throughout. Extremely sound.
Well proportioned.


Photo's thank you Nel van Wijngaarden!
We hebben helaas geen showfoto's van de Winner, maar wel actiefoto's gemaakt tijdens deze zelfde show waar Beetle zijn kunsten laat zien tijdens een demonstratie treibball. Extremely sound!

Unfortunately we do not have show pics from the Winner, but we do have these action photos of Beetle showing off during a treibball demo at the same show. We agree: extremely sound indeed!
Beetle BOB Veteran at the ASCB show in Belgium over three other show champion-veterans. (Thank you Eline for the pics!)
Wow!
BOB Veteran at the Australian Shepherd Club Deutschland conformation show in Königswinter 2011 - and those rosettes keep getting bigger!