Javascript is either disabled or not supported by this browser. This page may not appear properly.
Puppenclub!
Puppyclub!

Dit was de laatste wekelijkse update, maar natuurlijk blijven we de pups van Scooter en Phyrne volgen. Speciaal daarvoor is de puppenclub opgericht, een soort virtueel plakboek vol puppy-avonturen.

This was our last weekly update, but of course we will keep you informed about the puppies by Scooter and Phyrne. We set up a special puppyclub, a kind of virtual scrapbook full of puppy-adventures.Pups Scooter x Phyrne

week 7
">
">
">
">
We zijn geslaagd!

orentest: we kunnen allemaal tweezijdig horen
ogentest: we kunnen allemaal goed zien
gedragstest: we zijn allemaal sociale hondjes

We passed our tests!

ear test: we can all hear with both ears
eye test: we can all see (all eyes cleared)
temperament test: we are all social dogs
We zijn nu echt grote hondjes aan het worden. Wat we deze week vooral willen is eten, eten en nog eens eten.
We are really growing into big dogs now. Our priority this week is food, food and more food!
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
# 6
# 7
# 8
Flint: 'Dit is niet eerlijk! Alles is al weer op!'
Flint says: 'This is not fair! There is nothing left!'

Phyrne: 'Dit is niet eerlijk! Ik moet buiten blijven!'
Phyrne says: 'This is not fair! I have to stay outside!'
# 8
# 2
Na het eten is er nog even speelkwartier voordat we weer slapen gaan..
We have some playtime after dinner before we go to bed again...
...met leuke spelletjes als zusje bijten en kranten
versnipperen
...with nice games like biting your little sister and shredding newspapers
Zelfs onze knuffel en de poinnnnnngk zijn uitgespeeld...
Even our cuddly toy and our poinnnnnngk are tired...
# 4
# 1
# 5
# 7
# 3
The puppies are almost eight weeks old now. Beetle and his black tri sister Jarid were the first ones to leave the litter. The other puppies will follow soon. Sha-De will stay with her mother Phyrne. Henrie and Janine did a great job to give these colourful eight a wonderful start. Thanks for taking care of them so well!
Het is bijna tijd om afscheid te nemen...
It is almost time to say goodbye...
De pups zijn nu bijna acht weken oud. Beetle en zijn black tri zusje Jarid hebben als eersten het nest verlaten. De andere pupjes volgen snel. Sha-De blijft bij haar moeder Phyrne wonen. Henrie en Janine hebben geweldig hun best gedaan om dit kleurrijke achttal een zo goed mogelijke start te geven. Dank voor al jullie goede zorgen!
Puppenclub!
Puppyclub!

Dit was de laatste wekelijkse update, maar natuurlijk blijven we de pups van Scooter en Phyrne volgen. Speciaal daarvoor is de puppenclub opgericht, een soort virtueel plakboek vol puppy-avonturen.

This was our last weekly update, but of course we will keep you informed about the puppies by Scooter and Phyrne. We set up a special puppyclub, a kind of virtual scrapbook full of puppy-adventures.# 7
">
">
">
">
tijdens de gehoortest/during the hearing test
# 5